Hva leter du etter?

Tallene er klare – osteopater gir verdifull helsehjelp

Osteopati er en effektiv helsetjeneste for store pasientgrupper med muskel- og skjelettplager, og dette ble nylig bekreftet gjennom en kartlegging av pasienters erfaringer med osteopati.

Undersøkelsen viser at pasienter som oppsøker osteopater opplever reduksjon av smerte- og funksjonsproblemer, og at dette videre leder til et høyere aktivitetsnivå, og økt arbeidsevne for de av pasientene som er yrkesaktive. Analyser viser videre at arbeidsevnen øker markant blant sykemeldte pasienter, vist i praksis ved at 22,8% var helt eller delvis sykemeldte ved oppstart av behandlingen sammenlignet med 6,6% etter.

Kartleggingen ble administrert av Anne Sofie Lofthus, forskningsrådgiver ved Høgskolen Innlandet, på oppdrag av Norsk Osteopatforbund. Den ble utført etter modellen «Patient Reported Outcome Measures – PROMs», og over to tusen pasienter har deltatt. Deres erfaringer tegner et klart bilde av nytten ved osteopati.

Den generelle tilfredsheten med osteopatisk behandling er svært høy. 95% vil anbefale osteopati til andre, og 94% vil velge osteopati igjen hvis behovet melder seg. Et stort antall kommentarer fra deltagerne understøtter disse funnene og viser en stor tilfredshet med behandlingens profesjonelle, grundige og effektive tilnærming.

Kunnskapsbasert praksis 

Norsk Osteopatforbund har i tidligere høringssvar til forslag om momsplikt på alternativ behandling, grundig dokumentert kunnskapsbasert praksis innen osteopati. Osteopater følger samme krav til faglig forsvarlighet som andre sammenlignbare helseprofesjoner, som fysioterapeuter og kiropraktorer. De gode tilbakemeldingene i kartleggingen bekrefter at osteopatene gir effektiv og verdifull helsehjelp. En rekke av Norges største pasientorganisasjoner er tydelige på at osteopater tilfører verdifull kompetanse, og at vi nå må kvalitetssikres og tittelbeskyttes ved autorisasjon som helsepersonell.

Artikkelen er oppdatert 27.8.2020.